Co je krystalizace Aplikační desatero

Aplikační desatero - H - Krystal

Zajištění nepropustnosti betonu aplikací H - Krystalu na jeho povrch.

1. Příprava betonového podkladu pro aplikaci H - Krystalu:Beton musí být přístupný pro vstup katalyzátoru do masívu bet.k-ce. Tzn.: očištění od odbedňovacích olejů, cementového mléka a beton musí být soudržný. Beton musí být důkladně nasycen vodou, protože bez vody nedojde k růstu krystalů směrem do a uvnitř betonové k-ce. Nutné je očištění tlakovou vodou (220 barů, Wap, vodní paprsek), a případné použití 10% kyseliny solné.

2. Vysekat všechny spáry a trhliny a to i spáry pracovní do tvaru U velikosti min.2,5 x2,5cm. Pokud ze spáry vytéká voda zatmelte otvor rychletvrdnoucím tmelem Hydra Plug A (v rukavicích uhněteme kouli)

3. Spáru poté vytřete přípravkem H - Krystal a na plný profil doplňte suchým, lehce zavlh-lým tmelem připraveným v poměru 6:1 (H - Krystal:voda) a důkladně zhutněte paličkou. Dilatující spáry vždy konzultujte s odborníkem. Technologie utěsnění není příliš náro-čná, ale konzultace je nutná.

4. Opět důkladně namočte stěnu a můžete natírat H - Krystalem tapetářskou štětkou, v poměru 3:1 (H - Krystal : voda) pro stříkání pistolí je poměr 5:2 (H - Krystal : voda)

5. Pokud je třeba použít druhý nebo třetí nástřik,či nátěr H - Krystalu pro zajištění rov-noměrné vrstvy, v případě silně rozrušeného povrchu betonu, měly by se provést do 5 hodin po aplikaci předchozího nátěru tzv."do živého".

6. Aplikujte i na odhalenou a očištěnou ocelovou výztuž.

7. Jako poslední práci natírejte či stříkejte dno. Pochozí je druhý den.

8. Nezapomeňte mlžit stěny dno minimálně 3 dny po nátěru a to tak, aby nátěr nevyschnul. Důvodem mlžení je, aby katalyzátory mohly přejít do masívu betonové konstrukce.

9. Pokud svítí slunce, nebo je větrno, je třeba nátěr chránit zakrytím a také nepřetržitým ošetřováním, tzn. neustálým vlhčením.

10. Nesmíte aplikovat krystalizaci, pokud je teplota podkladu nižší než +4 °C nebo vyšší +30 °C.

Míchání H - Krystalu provádějte nízkými otáčkami vrtulkou.
Po rozmíchání počkejte 5 min. a zamíchejte znovu.

Aplikace do čerstvé směsi:
H - Krystal M -2% na hmotnost cementu.
Reference Reference > více <

Artesa capillary dry s.r.o.

je výrobcem krystalizace kanadského typu H - Krystal, která byla certifikována pražským TAZUSem.

ARTESA capillary dry s.r.o.
Obchodní oddělení: Radlická 97, 150 00 Praha 5,, tel.: +420 605 241 162 / +420 603 416 763, e-mail: info@artesacd.cz Created by CTECH s.r.o. ©2013
Krystalizace Krystalizace zajištění nepropustnosti betonu
background