Co je krystalizace Aplikační desatero

Co je krystalizace

Co je hloubková nebo komplexní krystalizace?

Nepropustnost betonu = beton + H - Krystal

Nezaměňovat s impregnací roztokem a jeho následnou krystalizací těsně pod povrchem.

Problém nepropustnosti betonu je starý jako beton sám. Je zcela jasné,že při nepropustnosti betonových konstrukcí by byly sníženy náklady na izolace,znamenalo by to i zjednodušení konstrukcí a také sanační práce by mohly být prováděny v daleko větším časovém odstupu. V této chvíli však máme před sebou betonový kámen protkaný pórovou strukturou umožňující průchod kapalin i plynů. Zvláště v železobetonu je tato průchodnost pro různé chemikálie velmi nebezpečná, neboť narušují alkalickou ochranu výztuže a mění kompo nenty betonu na jiné sloučeniny betonu nebezpečné.

Cesty jak dosáhnout nepropustnosti jsou dvě. Aplikace přísad do čerstvé směsi, nebo hloubkové zaplnění kapilár již ztvrdlého betonu povrchovou aplikací speciálních hmot.
Obě možnosti splňuje výrobek H -Krystal, aniž by jakkoliv nepříznivě ovlivnil mechanické vlastnosti betonu.

Je třeba připomenout, že na zpracování směsi je nutné použít prakticky 2x více vody než je nutné pro hydrataci cementu. Tato voda zůstává v betonu i po ztvrdnutí a odpařuje se velmi pomalu a zůstává ve hmotě i desetiletí. Ostatně voda se do betonu dostává mnoha způsoby a někdy i tlaková.

Aplikace látky, která zcela využije vodu obsaženou v kapilárním systému a zbytkových produktů hydratace k reakci ve sloučeninu, která posléze vytvoří krystal a vyplní kapilární systém, je právě případ H - Krystalu. H -Krystal je tedy katalyzátor v cementopískovém nosiči,který dokáže v prostředí kapiláry, za pomoci vody v kapiláře obsažené, iniciovat růstkrystalů a tím zajistit masivní nepropustnost betonu.

Krystaly rostou do konstrukce 350 mm i více, za nezbytné přítomnosti vody a teploty nad +5 °C.

Po vyvázaní vody z kapiláry se růst krystalů zastaví. Beton zůstává paropropustný a je známo, že chemické sloučeniny působící v pórovém systému betonu jsou škodlivé pouze za přítomnosti vody, která již do kapiláry nemá přístup. Shrneme-li tyto poznatky můžeme mluvit o monolitním, vodonepropustném betonu, kde pouze vnější, volná plocha betonu je vystavena agresi. Konstrukce tedy může jako celek odolávat mnohonásobně déle než dojde k jejímu poškození okolním, agresivním prostředím.

Je to tedy technologie, která zcela nahrazuje foliové a asfaltové izolace, stavební činnost ji nedokáže poškodit zabraňuje korozi armatur,odolává hydrostatickému tlaku a agresiním vodám, chrání beton proti mrazu, pronikání CO², působení rozmrazovacích solí, síranů, odolává ropným produktům, zabraňuje karbonataci a není toxická.

Beton je 100 %hydroizolační.
Použití: Jako finální izolace pro:
všechny stavby od obytných až po čističky, záchytné jímky,základové pasy a desky, terasy, ploché střechy, jezy a přehrady, šachty, opěrné zdi, v prostém a železovém betonu, v nové výstavbě a sanacích betonových konstrukcí. A nakonec i k zastavení průsaků vlhkosti v místech požkozené nebo chybějící foliové izolace a nebo jako její sekundární pojistka.

Na trhu je krystalizace ve světě od roku 1965 s úspěchem používána.

Reference Reference > více <

Artesa capillary dry s.r.o.

je výrobcem krystalizace kanadského typu H - Krystal, která byla certifikována pražským TAZUSem.

ARTESA capillary dry s.r.o.
Obchodní oddělení: Radlická 97, 150 00 Praha 5,, tel.: +420 605 241 162 / +420 603 416 763, e-mail: info@artesacd.cz Created by CTECH s.r.o. ©2013
Krystalizace Krystalizace zajištění nepropustnosti betonu
background