H krystal H krystal mix Hydra plug - a Hydra plug - b H - Krystal MR Produkty - popis

Produkty - popis

Detail zpracování pracovní spáry a stěny se základovou deskou v podzemních stavbách krystalickou hydroizolací H - Krystal

            
            
Natírání či nástřik železobetonu je při zakládání nové stavby možný jak z vnitřní, tak vnější strany, nebo kombynací způsobu aplikace. Tím se řídí i umístění požlábku pro suchý tmel vyrobený z H - Krystalu a vody 6:1 a silně zhutněný za použití paličky. U základové desky můžeme provést krystalizační nástřik před litím desky na podkladní beton nejméně 3 a nej- více 24hod. Místo expanzního těsnění na pracovní spáře můžeme použít vnitřní PVC pásy. Beton může být běžný konstrukční.
    

Hydra systém


Detail zpracování pracovní správy a stěny se základovou deskou s použitím přísady H - Krystal M ve všech stavbách, se zpracováním pracovních spár krystalickou hydroizolací H - Krystal.

        
        
Použitý železobeton je běžný konstrukční,pro lepší kontrolu smršťování je třeba přidat ještě přísadu polypropylenových vláken UNIFILL 12mm v množství 0,6 – 0,9 kg-1m3
    

Hydra systém


V silně vodou či chemicky zatížených stavbách detail zpracování pracovní správy a stěny se základovou deskou s použitím krystalické hydroizolace H - Krystal.

    
            

Hydra systém


Detail zpracování pracovní spáry v prostupech železobetonovou konstrukcí nových staveb s použitím krystalizace H - Krystal, monomerních elastomerů, nebo bentonitokaučuků.

    
            
Toto je všeobecný projekční detail. Způsob zpracování:

  1. Elastomerní materiály se připevňují k potrubí před betonáží většinou speciálním lepidly v kartuších.
  2. Na povrch předbedněných, nebo dodatečně vysekaných utěsňovacích žlábků pracovní spáry naneseme jednu vrstvu H - Krystal v množství 1kg/m2.
  3. Po zavadnutí H - Krystalu utěsníme žlábky asi do poloviny ucpávkou HydraPlug proti teokoucí vodě a žlábek dopěchujeme suchým tmelem z H - Krystalu: vodě (6:1).
Reference Reference > více <

Artesa capillary dry s.r.o.

je výrobcem krystalizace kanadského typu H - Krystal, která byla certifikována pražským TAZUSem.

ARTESA capillary dry s.r.o.
Obchodní oddělení: Radlická 97, 150 00 Praha 5,, tel.: +420 605 241 162 / +420 603 416 763, e-mail: info@artesacd.cz Created by CTECH s.r.o. ©2013
Krystalizace Krystalizace zajištění nepropustnosti betonu
background