Reference

Střeleč Eximos - nádrže DOOR

Největší provedená stavební sanace krystalizací H - Krystal byla provedena v létě 2001 a to zatěsnění usazovacích nádrží DOOR ve Střelči u Jičína pro firmu Eximos. Byly těsněny dvě nádrže o průměru 31m a výšce 6m, které byly potrhané smršťovacími trhlinami již v době výroby před 25 lety a s betonem cca B 15 ještě porušeným mrazovými cykly. Těsnění se provádělo Hydraplugy a krystalizací H - Krystal s použitím expanzních těsnění v dilatujících trhlinách.

Pro dokreslení složitosti práce jsou k dispozici fotografie.

Karlovo náměstí

Polyfunkční dům Charles Square - těsnění milánské stěny.
Krystalizace H - Krystal a Hydraplug A a B

Hotel Four Season

Hydroizolační sanace milánských stěn a desky.
Sanace se prováděla 6,5m pod hladinou Vltavy. Pro dotěsnění pracovních spár desky
a milánských stěn byla použita krystalická hydroizolace H - Krystal a rychlé cementové
směsi Hydraplug A a B.

Sovovy mlýny

Těsnění kanalizačních jímek.

Slovanský dům Praha

Dotěsnění milánských stěn v prostorách garáží.

Bělohorská - polyfunkční dům

Hydroizolace podzemních garáží H - Krystalem a Hydraplugem A a B
Městský okruh Zlíchov - Strakonická - nátěry opěrných zdí

Běžné je těsnění výtahových šachet, jímek,bazénků, transformačních stanic atd.

Pro správnou funkci krystalizace H - Krystal je nezbytné, aby kroky které vedou k hydroizolaci betonové konstrukce byly opravdu provedeny. Týká se to hlavně důsledného očištění betonu od odbedňovacích olejů a vrstvičky cementového mléka a to buďto drátěným kartáčem v kombinaci s tlakovou vodou, nebo použitím 10% kyseliny solné, která je schopna rozvolnit tuto vrstvičku a po vyreagování ji můžeme jako neškodnou spláchnout čistou vodou. Čištění tlakovou vodou také slouží k důkladnému namočení konstrukce před aplikací krystalizace H - Krystal. ( Je nutné aby kapilární systém byl plný vody).

Před nástřikem je důležité vysekat a vytmelit Hydraplugem A nebo B dle zvodnění všechny trhliny a jiná nekompaktní místa v betonu.

Pokud máme v betonu velký hydrostatický tlak, musíme v místech větších průsaků umístit odvodňovací trubičky, které nám zajistí možnost stěnu natřít tak, aby tekoucí voda nám nátěr krystalizací H - Krystal nesmyla a potom teprve asi po týdnu tekoucí místa zavíráme tmelem Hydraplug A.

Potom může pokračovat práce nátěrem nebo nástřikem. U nových staveb to je nátěr pracovní spáry, který můžeme provést než se bednění zaklopí. Závěrečnou činností je mlžení nástřiku a to tak, aby minimálně tři dny nevysychal.


ARTESA capillary dry s.r.o.
Obchodní oddělení: Radlická 97, 150 00 Praha 5,, tel.: +420 605 241 162 / +420 603 416 763, e-mail: info@artesacd.cz Created by CTECH s.r.o. ©2013
Krystalizace Krystalizace zajištění nepropustnosti betonu
background